Arktisen Alueen Nuoret Ammattilaiset Sevettijärvellä Ja Inarissa Lokakuun 2.–6. Päivä

by Anna Sinisalo, Lisa Grosfeld and Tero Mustonen | Published: 29-Sep-23 | Last updated: 29-Sep-23 | Tags : apecs Arctic sharingcircle youth | category: PRESS RELEASE

20 uransa alkuvaiheessa olevaa ammattilaista kokoontuu ensi viikolla Sevettijärvelle ja Inariin tutustumaan saamelaisten elinkeinoihin ja kulttuuriin sekä vaihtamaan kokemuksiaan kalottialueen tilanteesta. Osallistujat on valittu lähes 90 hakijan joukosta, ja he ovat joko syntyisin arktiselta alueelta tai opiskelevat tai työskentelevät siellä.


Sevettijärvi on yksi EU-rahoitteisen Arctic PASSION- hankkeen kuudesta arktisen alueen alkuperäiskansa- tai paikallisyhteisökumppanista. "Olemme iloisia tästä ainutlaatuisesta tilaisuudesta vierailla kolttasaamelaisyhteisössä", kertoo yksi tapahtuman järjestäjistä Lisa Grosfeld. Hänen mukaansa tapahtumapaikka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden käydä merkityksellisiä keskusteluja heidän kanssaan. Ohjelma koostuu ekskursioista, vierailusta koululla ja poro- ja kalatalouskohteilla.

 

Tilaisuuden järjestäminen Sevettijärvellä ja Inarissa antaa osallistujille mahdollisuuden ymmärtää Saamelaisalueen ainutlaatuista luontoa sekä OSK Lumimuutoksen ennallistamistoimia. Dosentti Tero Mustonen toteaa: ”Sevettijärvellä on kyetty yhdistämään saamelainen perinnetieto ja viimeisin tiede ilmastonmuutoksen sopeutumistoimissa, esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevassa Sevettijärven kunnostushankkeessa.”

 

Sevettijärvi on kansallisesti merkittävä kolttasaamelainen kylä, joka on säilyttänyt kulttuuriaan ja luontaiselinkeinoja vahvana nykyaikaan asti. Työpajan tavoitteena on, että osallistujat oppivat ymmärtämään paremmin kalottialueen tilaa ja sen ihmisiä, sekä kulttuurien moninaisuutta. Saadut opit ja kokemukset auttavat osallistujia kehittämään tasapuolista ja vuorovaikutteista yhteistyötä arktisella alueella sen kestävän tulevaisuuden edistämiseksi.


Tapahtuma kestää vajaan viikon 2.–6.10.2023 ja sen järjestävät Polar Early Career Scientists Association (APECS) ja Arctic PASSION -hanke (www.arcticpassion.eu).

 

Lisätietoja saatavilla osoitteesta: https://arcticpassion.eu/sharingcircle/ tai tapahtuman Suomen koordinaattorilta Tero Mustonen Lumimuutos Osuuskunnasta: puh 0407372424 / sähköposti: tero@lumi.fi


Kuva: Lisa Grosfeld (oikealla) vierailulla Sevettiärvellä  maaliskuussa 2023 Nadine Hillenbrandin ja Tero Mustosen (keskellä) kanssa. Kuvaaja: Michael Karcher.